Manligt och kvinnligt språk skillnader

Saladrieriand

Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. Kommentarer på arbetet Inga kommentarer än :. En man tar en sak i taget och diskuterar den klart och betar därefter av nya ämnen. Kvinnor: "Demokrati" — jämställhet och gemenskap. Ändå delar vi våra liv med män. Manligt och kvinnligt språk skillnader [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

Inser att du la ut uppsatsen för väldigt länge sedan, men hittar inte bilagorna? De hade varit till stor hjälp i mitt arbete! Skolarbeten Svenska Undersökning om skillnader mellan manligt och kvinnligt språk. Undersökning om skillnader mellan manligt och kvinnligt språk. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Medlemskap krävs För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.

Kontot skapar du endast via facebook. Logga in med Facebook. Källor för arbetet Saknas. Kommentera arbetet: Undersökning om skillnader mellan manligt och kvinnligt språk   Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. Det verkar som att du glömde skriva något ×. Män bygger sitt självförtroende på vad de klarar av, och att de duger som de är. Kvinnor bygger sitt självförtroende på bekräftelse från andra. Män: "Diktatur" — hierarki.

Pojkar ger order. Underordnade lyder. Krav ställs rakt av: "Kom hit". Genom skicklighet, talang, skryt rangordnas män. Män känner sig manipulerade om de känner krav manligt och kvinnligt språk skillnader inte sägs rakt ut. Kvinnor: "Demokrati" — jämställhet och gemenskap. Löser problem utan konflikt. Förslag lämnas tillsammans med orsaker.

IS THAI MASSAGE GOOD

Flickor kritiserar i det dolda för att undvika öppen konflikt som hotar gemenskapen. Detta uppfattas som falskhet av män. Män förmedlar fakta.

Ger en rapport med en kort sammanfattning. Fotboll, finansvärlden är intressant. Kvinnor dramatiserar, det vill säga gör en berättelse av det som ska förmedlas. Kvinnor talar om inredning, vad som hänt under dagen, relationer, människor, att visa närhet. Kvinnor uppfattar män som "förmedlar fakta" som föreläsare, nedlåtande. Myten säger att kvinnor pratar mycket. I själva verket är det män som pratar på mest. Eftersom det är ganska mycket som skiljer det manliga och kvinnliga språkbruket kan man dra slutsatsen hitta i ny stad det kvinnliga språket är fullt av brister.

I Lakoffs bok Language and Woman's Place ges en förklaring till kvinnornas språkanvändning. Förklaring är dock inte grundad i något professionellt och kunskapsmässigt utan är mer hennes teorier om hur medelklassen använder sitt språk. En av hennes teorier är att kvinnor är mer osäkra och artiga än män och detta visas i kvinnornas språk. Lakoff tar upp att kvinnor använder påhängsfrågor som exempelvis eller hur?

Detta skulle uttrycka kvinnornas osäkerhet och försiktighet. Idag finns det inte många forskare som håller med om bristhypotesen, men idén om att kvinnor är underlägsna män verkar finnas kvar i samhället, anser Kerstin Nordenstam. Kerstin Nordenstam skriver manligt och kvinnligt språk skillnader sin bok Genusperspektiv på språk att dominanshypotesen innebär att manligt och kvinnligt språk skillnader förklarar skillnader i män och kvinnors språkbruk med hjälp av maktbegreppet.

Män använder språket för att ge uttryck åt sin makt och kvinnligt språkbruk ska förhållas till detta. Inom skillnadshypotesen anser man att skillnader i språkbruk beror på kulturen man tillhör. Under talet ansåg man att det fanns en kvinnokultur och ett kvinnligt skrivsätt. I Frankrike blev denna teori stor och många feminister anammade detta tänkande. Män tränar sina röster genom hela sin uppväxt genom att "gapa och hojta"[6]. De ser till att höras och de är vana att bli hörda, menar Jan Einarsson.

Vid exempelvis ett möte stöttar männen varandra genom att påpeka att de håller med om en arbetskamrats påstående.

Undersökning om skillnader mellan manligt och kvinnligt språk

Detta innebär att männen syns och hörs i gruppen samtidigt som de stärker arbetskamratens självkänsla. Kvinnor å andra sidan är sämre på att stötta varandra även om de kanske håller med. Det innebär att arbetskamraten inte får någon bekräftelse och kvinnan missar sin chans att ta plats och göra sig hörd i gruppen. Einarsson fortsätter med att kvinnor borde stötta varandra mer. Det är viktigt för självförtroendet att få bekräftelse och medhåll. Han tycker även att tjejer skulle ha glädje av röstträning genom att tala och ropa högt.

Att veta att rösten håller ger inre styrka, hävdar han. När barnet är litet har det oftast bara kompisar av samma kön. Tjejer har bästisar som också är tjejer och de tränar varandra i det manligt och kvinnligt språk skillnader språket. De är ofta inte så många och får en intim kontakt med sina bästisar och samtalar på ett mycket bra sätt.

APEX SIAM THAI MASSAGE

Killar har däremot oftast inte en självklar bästis, påpekar Hagman och Johansson. För dem är det viktigare att testa sin makt genom röststyrka och orddueller än att ha någon att dela hemligheter med. Att killar och tjejer enbart umgås med kompisar av samma kön under hela barndomen innebär att de utvecklar två olika samtalsstilar, två helt olika språk.

Manligt och kvinnligt språk

Tjejer lär sig av sina nära relationer till sin bästis hur det är att umgås jämställt, samarbeta och skapa tillitsband.

De lär sig också hur det är att bryta banden genom att prata illa om kompisen och får förhoppningsvis då lära sig konsekvenserna av detta. En kille lär sig att den som låter mest får träffen nyköping uppmärksamhet och mest makt i gruppen.

De lär sig att tävla i allt de gör. Det finns ett fenomen hos kvinnor som kallas stödsignaler inom forskningen, berättar Einarsson. Det underlättar kommunikationen och håller samtalet igång. Dessa stödsignaler kan vara att nicka vilket är speciellt vanligt vid privata samtal. Dessa signaler ges ofta och snabbt. Män ger också stödsignaler, men på ett annorlunda sätt. Att nicka för en man betyder att de instämmer medan för en kvinna kan en nick betyda "Jag manligt och kvinnligt språk skillnader, fortsätt, det är intressant".

Språkbruk del 2

I telefonsamtal är stödsignaler väldigt viktiga, påpekar Einarsson. Om man inte får någon slags återkoppling genom något ljud blir den som talar väldigt osäker och frågar om lyssnaren fortfarande är kvar. Att utföra något slags ljud uppfattas av talaren att man lyssnar aktivt, men människor är väldigt self bondage on på att höra skillnad på ett instämmande "hmm" och ett tvekande "äääööö", menar Einarsson.

Män använder ofta dessa ljud i offentliga uttalanden för att skapa mer tid att tänka efter men samtidigt behålla ordet. Kvinnor å andra sidan tänker oftast efter en bra stund innan de tar till orda och kvinna till kvinna shop sedan ofta fort, utan tvekande ljud, för att ingen ska hinna avbryta.

Detta baserar de på att begreppet manligt språk används mindre än kvinnligt språk. Kvinnorna har sitt eget språk medan mannen pratar det "normala". När ett språk sedan avviker från det normala, då kräver det en egen beteckning; kvinnligt språk. Detta normala manliga språk talas av både kvinnor och män. Kvinnor i högre tjänster och de flesta i rikspolitiken behärskar detta språk. Kerstin Thelander som är språkforskare vid Uppsala universitet visade i sin avhandling att kvinnliga riksdagsledamöter inte bara behärskar språket utan de talar det till och med bättre än manliga riksdagsledamöter.

Ett manligt språk innehåller krångliga och gärna nya ord manligt och kvinnligt språk skillnader uttryck. De använder långa repliker med få stödsignaler som exempelvis nickningar och instämmande hummanden.

Mannens stödsignaler för att visa att han lyssnar är istället exempelvis ja, okej och just precis. Män anpassar sina ord så att de ger ett intryck av säkerhet som exempelvis sålunda, konstatera, bevisligen och uppenbarligen.

Hagman och Johansson fortsätter att beskriva mannens språk med att han använder abstrakta uttryck för att beskriva de mest enkla sakerna såsom att åka på en utflykt är att utföra en exkursion på manligt språk.

De blandar heller inte in personliga erfarenheter i allmänna diskussioner och de har tydliga åsikter oavsett om det kan resultera i kritik. Att vara oeniga behöver inte alls betyda något dåligt utan kan tvärtom vara inspirerande och stärkande för självkänslan, hävdar Hagman och Johansson i Klart uttalat. En man tar en sak i taget och diskuterar den klart manligt och kvinnligt språk skillnader betar därefter av nya ämnen. Man går inte tillbaka och diskuterar något av de gamla ämnena.

En man tar kritik opersonligt och anser att misslyckanden beror på yttre omständigheter. En kvinna använder till skillnad från mannen vardagliga ord och korta repliker. De använder sig av många stödsignaler och utfyllnadsord såsom tror, väl, nog, lite och ju. Kvinnligt språk är praktiskt med konkreta uttryck.

Kvinnor är väldigt personliga och anser enligt Hagman och Johansson att alla erfarenheter är en erfarenhet oavsett om man fått den på manligt och kvinnligt språk skillnader eller under fritid. De spelar inte efter någon taktik utan är ärliga och sätter relationer i första hand. De pratar om sig själv i jag-form vilket gör samtalen väldigt personliga.

Däremot väntar kvinnor gärna med att ta ställning. De vill vara överens och anser att oenighet skapar grupper som inte kan samarbeta.

MATURE MASSAGE SEX

svensk kvinnlig rappare Vid ett möte med bara kvinnor behandlar många ämnen samtidigt och man associerar hela manligt och kvinnligt språk skillnader vilket innebär att de hoppar mellan olika ämnen.

Under talet sändes mycket såpoperor som exempelvis Vita lögner, Rederiet, Tre kronor och Skilda världar. Såpoperorna är uppbyggda på ett sätt som ska främja till kreativt tänkande, speciellt hos kvinnor, där man ska lista hur dagens avsnitt kommer att sluta, menar Christine Geraghty som är medieforskare.

Dorothy Hobsons som även hon är medieforskare gjorde en studie av kvinnlig kontorsanställda i Birgminham upptäckte att dessa kvinnor följde såpoperor för att enbart kunna delta i diskussionerna på lunchrasten.

Man använde sig av skvaller kring såpoperor för att skapa sociala kontaktnät. Att såpoperan gör ett avbrott, antingen reklam eller avsnittsslut efter en nyckelscen innebär att tittaren sporras till att spekulera över fortsättningen.

Alla kvinnor spekulerar efter sina egna förutsättningar såsom den kunskap de har eller rent utav hur mycket bakgrundsmaterial som de faktiskt besitter, dvs. I ett samtal mellan kvinnor utgör själva spekulationen en grund.

Man kopplar seriens karaktärer och dess handlingar manligt och kvinnligt språk skillnader det verkliga livet. Man försöker helt enkelt orientera sig i tillvaron och berätta något om sig själv, menar Geraghty.

Såpoperor lägger grunden till det som sänds idag, tv-serier. Tv-serien liknar såpoperan såtillvida att allt utspelar sig vid en speciell plats och att den har en uppsättning karaktärer som tittaren blir alltmer personlig med.

Däremot skiljer dessa två sig då tv-serien kommer fram till en lösning vid slutet av varje episod. Men denna lösning löser endast ett delproblem medan huvudproblemet förblir olöst.

Kvinnligt och manligt språk

Detta innebär enligt Geraghty att tittarna fortfarande kan spekulera kring hur huvudproblemet kan lösas. Manligt och kvinnligt språk i såpoperan och i tv-serier specifikt är ett område som verkar vara relativt outforskat. Det fokuseras mest på könsrollerna och de generella teorier kring manligt och kvinnligt språk, men tyvärr inget som är direkt kopplat till massmedians värld. Män talar mer, men detta gäller endast i offentliga sammanhang.

Manligt och kvinnligt språk skillnader [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)